Kołysanka i inne fantazje
EAN13
9788726890174
Éditeur
SAGA Egmont
Date de publication
Langue
polonais
Fiches UNIMARC
S'identifier

Kołysanka i inne fantazje

SAGA Egmont

Livre numérique

  • Aide EAN13 : 9788726890174
    • Fichier EPUB, avec Marquage en filigrane
    1.99

  • Aide EAN13 : 9788726890266
    • Fichier MP3, libre d'utilisation
    1.99
Baśniowe historie, które chętnie przeczyta dorosły, tęskniący za odrobiną
magii w codzienności. Czytając o mówiących, elokwentnych wróblach czy chmurze,
której można dotknąć, odkrywa się po chwili uniwersalne opowieści o uczuciach
oraz emocjach niezmiennych bez względu na czas czy miejsce. W trzech
opowieściach wzruszenia łączą się z żartem i grozą, a uśmiech oraz smutek
tworzą niepowtarzalną mozaikę, zapadającą w pamięć i skłaniającą do refleksji
nad pięknem, tragizmem i ulotnością życia. Katarzyna Sobota – absolwentka
filologii polskiej i doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego w Kielcach, współpracownik kieleckiego Wydawnictwa O-Press.
Publikowała dla „Oratora Świętokrzyskiego", „Radostowej" i „Projektora". Jej
zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół twórczości Gustawa
Herlinga Grudzińskiego.
S'identifier pour envoyer des commentaires.